Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ dụng cụ định lượng tinh dầu theo quy định của Dược điển Việt nam III

Còn hàng

Liên hệ

Tách tinh dầu ra khỏi dược liệu bằng phương pháp cất kéo hơi nước. Từ lượng tinh dầu thu được so với khối lượng dược liệu tính được hàm lượng tinh dầu trong dược liệu. Có nhiều bộ dụng cụ khác nhau để định lượng tinh dầu, dưới đây là sơ đồ một số bộ dụng cụ:

Hình 3.3.1.1. Bộ dụng cụ cất tinh dầu theo quy định của DĐVN III

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956