Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ chưng cất Cyanide tổng (BỘ CHƯNG CẤT CYANIDE)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ chưng cất Cyanide thủy tinh Bộ chưng cất Cyanide Trung Quốc

Bộ chưng cất Cyanide thủy tinh

Bộ chưng cất Cyanide Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, chén sứ, bình tam giác, bình cầu, pipet, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956