Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ chưng cất cồn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ chưng cất cồn thủy tinh Bộ chưng cất cồn Trung Quốc

Bộ chưng cất cồn thủy tinh

Bộ chưng cất cồn Trung Quốc

Chén cân, bát sứ, bình thủy tinh thí nghiệm, cốc thủy tinh chịu nhiệt, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956