Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ cất tinh dầu nhám 29

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ cất tinh dầu nhám Bộ cất tinh dầu Trung Quốc

Bộ cất tinh dầu nhám

Bộ cất tinh dầu Trung Quốc

***

Cốc đốt thủy tinh, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy tròn

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956