Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ cất thủy phần

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ cất thủy phần Bộ cất thủy phần Trung Quốc

Bộ cất thủy phần

Bộ cất thủy phần Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956