Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bộ cất sunfua

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bộ cất sunfua thủy tinh Bộ cất sunfua Trung Quốc

Bộ cất sunfua thủy tinh

Bộ cất sunfua Trung Quốc

***

Bình thủy tinh thí nghiệm các loại, bình tam giác, bát sứ, chén cân, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956