Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình tia thủy tinh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình tia thủy tinh Bình tia Trung Quốc

Bình tia thủy tinh

Bình tia Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956