Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình tia nhựa 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình tia nhựa Bình tia Trung Quốc

Bình tia nhựa

Bình tia Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956