Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

BÌNH THỦY TINH CHẠY SẮC KÝ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình sắc ký, bình triển khai sắc ký, Bình triển khai sắc ký 200x200mm, Bình triển khai sắc ký 100x100 mm

Bình chạy sắc ký 200x200mm

Bình chạy sắc ký 100x100 mm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956