Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình sắc ký 20*20cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình sắc ký Bình sắc ký Trung Quốc

Bình sắc ký

Bình sắc ký Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh các loại, bình tia nhựa, bát sứ, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: