Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình sắc ký 10*10cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình sắc kí Bình sắc kí Trung Quốc

Bình sắc kí

Bình sắc kí Trung Quốc

***

Bình thủy tinh thí nghiệm, chai nhựa, bình tia, chén cân, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956