Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình rửa khí 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình rửa khí Bình rửa khí Trung Quốc

Bình rửa khí

Bình rửa khí Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, cốc thủy tinh thí nghiệm, bình thủy tinh, bình cầu đáy bằng

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956