Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình nuôi cấy kèm nút cao su

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình nuôi cấy Bình nuôi cấy Trung Quốc

Bình nuôi cấy

Bình nuôi cấy Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, bình thủy tinh thí nghiệm, chai thủy tinh, bình tia nhựa, chén sứ, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956