Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bình nuôi cấy 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Bình nuôi cấy thí nghiệm

Bình nuôi cấy Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ, bát sứ, bình cầu

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265