Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình nuôi cấy 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình nuôi cấy thí nghiệm Bình nuôi cấy Trung Quốc

Bình nuôi cấy thí nghiệm

Bình nuôi cấy Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, chén sứ, bát sứ, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956