Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bình lấy mẫu khí 500ml

Còn hàng

Liên hệ

Bình lấy mẫu khí

Bình lấy mẫu khí Trung Quốc

Thông tin sản phẩm:

+ Được làm bằng thủy tinh cao cấp borosilicate, không ròn…

+ Có van và khóa  nhựa 2 đầu

+ Được sử dụng để lấy mẫu ô nhiễm không khí vào pha lỏng

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265