Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình lấy mẫu

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình lấy mẫu thí nghiệm Bình lấy mẫu thủy tinh

Bình lấy mẫu thí nghiệm

Bình lấy mẫu thủy tinh

Thông tin sản phẩm:

+ Được làm bằng thủy tinh cao cấp borosilicate, không ròn…

+Có van và khóa  nhựa 2 đầu

+ Được sử dụng để lấy mẫu ô nhiễm không khí vào pha lỏng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956