Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình làm khô

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình làm khô thủy tinh Bình làm khô Trung Quốc

Bình làm khô thủy tinh

Bình làm khô Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956