Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình đựng nước cất có vòi

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình đựng nước cất, bình đựng nước cất có vòi, bình đựng nước cất Trung Quốc

Bình đựng nước cất 5L

Bình đựng nước cất 10L

Bình đựng nước cất 25L

Chất liệu HDPE

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956