Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình đốt khí than 250ml của bộ Osat

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình đốt khí than thí nghiệm Bình đốt khí than Trung Quốc

Bình đốt khí than thí nghiệm

Bình đốt khí than Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bát sứ, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956