Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu đáy tròn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu thủy tinh, bình cầu đáy tròn

Các cỡ

Bình cầu đáy tròn 5000ml
Bình cầu đáy tròn 3000ml
Bình cầu đáy tròn 2000ml
Bình cầu đáy tròn 1000ml
Bình cầu đáy tròn 500ml
Bình cầu đáy tròn 250ml
Bình cầu đáy tròn 100ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956