Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bình cầu đáy tròn

Còn hàng

Liên hệ

Các cỡ

Bình cầu đáy tròn 5000ml
Bình cầu đáy tròn 3000ml
Bình cầu đáy tròn 2000ml
Bình cầu đáy tròn 1000ml
Bình cầu đáy tròn 500ml
Bình cầu đáy tròn 250ml
Bình cầu đáy tròn 100ml
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265