Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu có nhánh 250ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu có nhánh Bình cầu có nhánh Trung Quốc

Bình cầu có nhánh

Bình cầu có nhánh Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956