Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 3 cổ 29.25 1000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 3 cổ Bình cầu 3 cổ Trung Quốc

Bình cầu 3 cổ

Bình cầu 3 cổ Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh thí nghiệm, bình thủy tinh, bình cầu 1 cổ, bình cầu thí nghiệm đáy bằng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956