Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 3 cổ 29.24 2000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 3 cổ Bình cầu 3 cổ Trung Quốc

Bình cầu 3 cổ

Bình cầu 3 cổ Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956