Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 2000ml

Còn hàng

Liên hệ

Bình cầu 2 cổ nhám

Bình cầu 2 cổ nhám Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh, bình cầu Trung Quốc

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265