Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 2000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 2 cổ nhám Bình cầu 2 cổ nhám Trung Quốc

Bình cầu 2 cổ nhám

Bình cầu 2 cổ nhám Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh, bình cầu Trung Quốc

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956