Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 1000ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 2 cổ nhám Bình cầu 2 cổ nhám Trung Quốc

Bình cầu 2 cổ nhám 

Bình cầu 2 cổ nhám Trung Quốc

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 2000ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 1000ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 500ml

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 250ml

 

***

Cốc đốt, bình thủy tinh, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956