Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 2 cổ 29.19

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 2 cổ Bình cầu 2 cổ Trung Quốc

Bình cầu 2 cổ

Bình cầu 2 cổ Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu 1 cổ, bình cầu 2 cổ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956