Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 1 cổ nhám 19

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 1 cổ nhám 14 Bình cầu 1 cổ nhám 24 Bình cầu 1 cổ nhám 29

Bình cầu 1 cổ nhám 14

Bình cầu 1 cổ nhám 24

Bình cầu 1 cổ nhám 29

***

Cốc đốt 100ml, cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, cốc thủy tinh bomex, cốc đốt Trung Quốc, cốc đong thủy tinh, cốc thủy tinh thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956