Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Bình cầu 1 cổ nhám 19

Còn hàng

Liên hệ

Bình cầu 1 cổ nhám 14

Bình cầu 1 cổ nhám 24

Bình cầu 1 cổ nhám 29

***

Cốc đốt 100ml, cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, cốc thủy tinh bomex, cốc đốt Trung Quốc, cốc đong thủy tinh, cốc thủy tinh thí nghiệm

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265