Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bình cầu 1 cổ đáy tròn nhám 24/29 250ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bình cầu 1 cổ đáy tròn nhám 24/29, bình cầu 1 cổ đáy tròn thủy tinh nhám 24/29, bình cầu 1 cổ đáy tròn nhám 24/29 Trung Quốc

Bình cầu 1 cổ nhám 24  1000ml
Bình cầu 1 cổ nhám 24  500ml
Bình cầu 1 cổ nhám 24  250ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956