Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bi thủy tinh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bi thủy tinh Trung Quốc

Bi thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc đốt thí nghiệm, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình cầu đáy tròn

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956