Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bi sứ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bi sứ Bi sứ Trung Quốc

Bi sứ

Bi sứ Trung Quốc

***

Cốc đốt thủy tinh, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, buret thủy tinh

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956