Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

bếp điện đơn dây may so

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bếp điện đơn, bếp điện thí nghiệm, bếp phá mẫu, bếp điện thí nghiệm

Công suất 1500W

Điều chỉnh tốc độ gia nhiệt bằng chiết áp

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956