Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

bếp điện đơn dây may so

Còn hàng

Liên hệ

Công suất 1500W

Điều chỉnh tốc độ gia nhiệt bằng chiết áp

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265