Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bát sứ có cán 150ml

Còn hàng

Liên hệ

Bát sứ có cán thí nghiệm các loại

Bát sứ có cán Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, buret, chén cân, chén bạc, chai nhựa thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956