Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bát sứ 100ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bát nung sứ, bát nung, bát nung mẫu, bát sứ thí nghiệm

Bát nung sứ, bát nung, bát nung mẫu, bát sứ thí nghiệm

Bát nung sứ 60ml

Bát nung sứ 100ml

Bát nung sứ 250ml

Bát nung sứ 500ml

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956