Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Bàn nâng thí nghiệm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Bàn nâng thí nghiệm, bàn nâng bếp điện, bàn nâng bình cầu

Bàn nâng thí nghiệm 

Kích thước: 100x100mm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956