Thông Bao lịch Nghỉ Tết Dương Lịch

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG 

THÔNG BÁO NGHỈ LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

THỜI GIAN NGHỈ: TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 01/01/2024

THỜI GIAN LÀM VIỆC TRỞ LẠI: NGÀY 02/02/2024

Được đăng vào

Viết bình luận